Stavitel městO - projekt lego

1. 2. 2018

Cílem projektu  je poznání okolního světa na základě přirozené hravosti a probuzení zájmu o technické obory.

Jsme držiteli OSVĚDČENÍ
Mrkvička

Jsme držitelé certifikátu MISP
web MISA Czecho

Jsme zapojeni do projektu  Venskovské školy Regionu HANÁ společně MAP II
Venskovské školy Regionu Haná společně MAP II

Jsme zapojeni do projektu
AP Šablony II
msmt eu