O nás

Mateřská škola Luběnice byla otevřena dne  1. 7. 2013.

Jde o jednotřídní, věkově smíšenou státní mateřskou školu pro 25 dětí, která je nedaleko Olomouce.

Při pedagogické práci jsou aplikovány prvky MONTESSORI PEDAGOGIKY.

Pedagogický tým, který zde pracuje, byl při počátcích projektu implementace MONTESSORI PEDAGOGIKY do státního školství v Olomouci v roce 2007. Jde o moderní, plně vybavenou mateřskou školu, kde si děti osvojují nejen nové dovednosti, kreslí, modelují, cvičí, tančí a zpívají, ale také vaří, pečou, učí se zvládat sebeobsluhu při stolování. Připravují si oslavy narozenin. Ve třídě se také starají o živá zvířátka, africké šneky. Do školky v každém měsíci přijíždí jeden kvalitní kulturní program divadelní, hudební nebo naučný.

V zimě mají děti možnost navštěvovat  lyžařskou školu „ROK S POHYBEM“ v Hlubočkách, kde si osvojují základy lyžování. Autobus si pro děti přijede přímo ke školce . V době oběda jsou již zpět.

Na jaře děti navštěvují Plaveckou školu v Přerově.

V nabídce je také možnost navštěvovat kroužek flétničky a angličtiny.

V MŠ Luběnice se po dohodě se zřizovatelem  neplatí  školné.

Rodiče přispívají podle svých možností, sponzorskými dary a to jak finančními, tak věcnými. Z těchto  jsou pořizovány kvalitní pomůcky a vybavení pro MŠ.

Rodiče aktivně spolupracují při akcích MŠ. V souladu s KONCEPCÍ MŠ se uskutečňují v obci akce, které propojují život mateřské školy a občanů Luběnic.

Celoroční projekt STROM, pak byl podnětem k tomu, že děti vysadily v roce otevření mateřské školy stromy, které jsou označeny jejich jménem.

Na podzim se vydávají děti i dospělí při Martinské slavnosti hledat společně „POKLAD“ – martinské rohlíčky od maminek.

Před Vánocemi si ve školce na akci pojmenované „VÁNOČKA“ /vánoční dílnička/, rodiče i děti vyrábějí vánoční dekorace a přáníčka. Od roku 2014 se také tvoří z keramické hlíny. MŠ získala sponzorským darem keramickou pec.

Na počátku prosince přichází za dětmi za dětmi Mikuláš a společně s rodiči rozsvěcují VÁNOČNÍ STROM v obci.

Na závěr roku pořádá MŠ Luběnice pro rodiče, příbuzné a přátele školky VÁNOČNÍ JARMARK.  Děti vystoupí s krátkým programem a potom se svými rodiči prodávají to, co doma vyrobí, upečou a uvaří.  Z výtěžku jsou dětem zakoupeny hračky a pomůcky. Především však jde o sdílení společného prožitku všech dětí, rodičů a učitelek, které se s touto krásnou akcí pojí.

Po JARMARKU děti vypouštějí balónky, kde je dopis pro Ježíška. Jde o celorepublikovou akci, na podpoření českých vánočních tradic, do které se MŠ Luběnice zapojila.

Na jaře děti vynášejí MORENU  a na konci dubna „PÁLÍ ČARODĚJNICE „:-).

Na ZAHRADNÍ SLAVNOSTI  v červnu se rozloučíme s předškoláky. Při programu pro děti se setkají všichni, kteří ke školce patří, včetně pana starosty obce.

Hlavní myšlenkou je mateřská škola, která bude založená na vzájemné důvěře, toleranci a spolupráci a bude vychovávat, s ohledem na jedinečnost každého dítěte, samostatné a zdravé sebevědomé děti, připravené pro školu, pro další vzdělávání a celý další život.

Jsme držiteli OSVĚDČENÍ
Mrkvička

Jsme držitelé certifikátu MISP
web MISA Czecho

Jsme zapojeni do projektu  Venskovské školy Regionu HANÁ společně MAP II
Venskovské školy Regionu Haná společně MAP II

Jsme zapojeni do projektu
AP Šablony II
msmt eu