Vítání občánků

6. 10. 2019

Slavnost, kdy dětí z luběnické školky přivítají nové občánky z Luběnic. Vystoupí s pásmem básní a písní v hanáckých krojích. A není to jen tak, že by chtěli dospělí kolem nich, aby si kroje oblékly. Hodně toho o nich ví, stejně jako o slavnosti samotné. A tak je tam přesně to, co tam...

Letáček k akci celý článek

Slavnost dětí: "Pasování předškoláků" + "Pyžamová párty"

17. 6. 2019

Slavnostní den pro všechny děti i dospělé z naší školky. Budou pasování předškoláci, přijdou kamarádi, kteří do naší školky chodily. Užijeme si her, dobrot od rodičů a spát půjdou dětí, které odcházejí, do školky. :-)

Letáček k akci celý článek

"Slavnostní návštěva předškoláků u pana starosty"

29. 5. 2019

Už tradiční rituál. Slavnostní setkání předškoláků s panem starostou. Krásná slavnost, která jen doplňuje skvělou spolupráci obce s naší školkou. Děkujeme.

Letáček k akci celý článek

Divadlo Dětského diváka paní Borošové v MŠ Luběnice

27. 5. 2019

Jedno z nejoblíbenějších divadelních představení v naší školce se skvělou paní Michaelou Borošovou.

Leták k divadlu celý článek

Jsme držiteli OSVĚDČENÍ
Mrkvička

Jsme držitelé certifikátu MISP
web MISA Czecho

Jsme zapojeni do projektu  Venskovské školy Regionu HANÁ společně MAP II
Venskovské školy Regionu Haná společně MAP II

Jsme zapojeni do projektu
AP Šablony II
msmt eu